תנ"ך - כי תבצר כרמך לא תעולל אחריך לגר ליתום ולאלמנה יהיה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...