תנ"ך - דברים פרק כד פסוק ו - לא־יחבל רחים ורכב כי־נפש הוא חבל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...