תנ"ך - ספר דברים פרק כה

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים