תנ"ך - והיה אם־בן הכות הרשע והפילו השפט והכהו לפניו כדי רשעתו במספר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...