תנ"ך - דברים פרק כה פסוק ח - וקראו־לו זקני־עירו ודברו אליו ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...