תנ"ך - דברים פרק כו פסוק א - והיה כי־תבוא אל־הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך נחלה וירשתה וישבת בה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...