תנ"ך - ועתה הנה הבאתי את־ראשית פרי האדמה אשר־נתתה לי ה' והנחתו לפני ה' אלהיך והשתחוית לפני ה' אלהיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...