תנ"ך - דברים פרק כו פסוק יח - וה' האמירך היום להיות לו לעם סגלה כאשר דבר־לך ולשמר כל־מצותיו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...