תנ"ך - ובאת אל־הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום לה' אלהיך כי־באתי אל־הארץ אשר נשבע ה' לאבתינו לתת לנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...