תנ"ך - דברים פרק כו פסוק ד - ולקח הכהן הטנא מידך והניחו לפני מזבח ה' אלהיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...