תנ"ך - ספר דברים פרק כז

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים