תנ"ך - דברים פרק כז פסוק ב - והיה ביום אשר תעברו את־הירדן אל־הארץ אשר־ה' אלהיך נתן לך והקמת לך אבנים גדלות ושדת אתם בשיד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...