תנ"ך - וכתבת עליהן את־כל־דברי התורה הזאת בעברך למען אשר תבא אל־הארץ אשר־ה' אלהיך׀ נתן לך ארץ זבת חלב ודבש כאשר דבר ה' אלהי־אבתיך לך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...