תנ"ך - ובנית שם מזבח לה' אלהיך מזבח אבנים לא־תניף עליהם ברזל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...