תנ"ך - אבנים שלמות תבנה את־מזבח ה' אלהיך והעלית עליו עולת לה' אלהיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...