תנ"ך - ספר דברים פרק כח

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים