תנ"ך - והיה אם־שמוע תשמע בקול ה' אלהיך לשמר לעשות את־כל־מצותיו אשר אנכי מצוך היום ונתנך ה' אלהיך עליון על כל־גויי הארץ:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...