תנ"ך - ונתנך ה' לראש ולא לזנב והיית רק למעלה ולא תהיה למטה כי־תשמע אל־מצות׀ ה' אלהיך אשר אנכי מצוך היום לשמר ולעשות:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...