תנ"ך - דברים פרק כח פסוק ב - ובאו עליך כל־הברכות האלה והשיגך כי תשמע בקול ה' אלהיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...