תנ"ך - אשה תארש ואיש אחר ישגלנה ישכבנה בית תבנה ולא־תשב בו כרם תטע ולא תחללנו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...