תנ"ך - כרמים תטע ועבדת ויין לא־תשתה ולא תאגר כי תאכלנו התלעת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...