תנ"ך - דברים פרק כח פסוק מג - הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...