תנ"ך - ואכלת פרי־בטנך בשר בניך ובנתיך אשר נתן־לך ה' אלהיך במצור ובמצוק אשר־יציק לך איבך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...