תנ"ך - והפלא ה' את־מכתך ואת מכות זרעך מכות גדלת ונאמנות וחלים רעים ונאמנים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...