תנ"ך - דברים פרק כח פסוק סו - והיו חייך תלאים לך מנגד ופחדת לילה ויומם ולא תאמין בחייך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...