תנ"ך - ספר דברים פרק כט

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים