תנ"ך - ויקרא משה אל־כל־ישראל ויאמר אלהם אתם ראיתם את כל־אשר עשה ה' לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל־עבדיו ולכל־ארצו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...