תנ"ך - דברים פרק כט פסוק י - טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...