תנ"ך - לעברך בברית ה' אלהיך ובאלתו אשר ה' אלהיך כרת עמך היום:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...