תנ"ך - דברים פרק כט פסוק טז - ותראו את־שקוציהם ואת גלליהם עץ ואבן כסף וזהב אשר עמהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...