תנ"ך - לא־יאבה ה' סלח לו כי אז יעשן אף־ה' וקנאתו באיש ההוא ורבצה בו כל־האלה הכתובה בספר הזה ומחה ה' את־שמו מתחת השמים:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...