תנ"ך - לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם למען תדעו כי אני ה' אלהיכם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...