תנ"ך - ספר דברים פרק ג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: לא קיים