תנ"ך - ואת־יהושוע צויתי בעת ההוא לאמר עיניך הראת את כל־אשר עשה ה' אלהיכם לשני המלכים האלה כן־יעשה ה' לכל־הממלכות אשר אתה עבר שמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...