תנ"ך - כל־אלה ערים בצרת חומה גבהה דלתים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאד:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...