תנ"ך - ספר דברים פרק ל

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים