תנ"ך - דברים פרק ל פסוק ג - ושב ה' אלהיך את־שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל־העמים אשר הפיצך ה' אלהיך שמה:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...