תנ"ך - אם־יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלהיך ומשם יקחך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...