תנ"ך - והותירך ה' אלהיך בכל׀ מעשה ידך בפרי בטנך ובפרי בהמתך ובפרי אדמתך לטבה כי׀ ישוב ה' לשוש עליך לטוב כאשר־שש על־אבתיך:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...