תנ"ך - ספר דברים פרק לא

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים