תנ"ך - בבוא כל־ישראל לראות את־פני ה' אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את־התורה הזאת נגד כל־ישראל באזניהם:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...