תנ"ך - ספר דברים פרק לב

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים