תנ"ך - דברים פרק לב פסוק לד - הלא־הוא כמס עמדי חתום באוצרתי:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...