תנ"ך - דברים פרק לב פסוק לה - לי נקם ושלם לעת תמוט רגלם כי קרוב יום אידם וחש עתדת למו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...