תנ"ך - דברים פרק לב פסוק מח - וידבר ה' אל־משה בעצם היום הזה לאמר:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...