תנ"ך - דברים פרק לב פסוק ח - בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם יצב גבלת עמים למספר בני ישראל:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...