תנ"ך - ספר דברים פרק לג

צילום כתב יד כתר ארם צובא: קיים