תנ"ך - וליוסף אמר מברכת ה' ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...