תנ"ך - דברים פרק לג פסוק כג - ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה: ס

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...