תנ"ך - ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו:

יש ללחוץ על אחת הכותרות בצד ימין כדי לפתוח את מסך העיון בתנ"ך שבו יופיע כל הפרק בתצורה המתאימה לכותרת עוד...